Om oss

Impact Sverige rekryterar huvudsakligen chefer och specialister samt utför search av nyckelpersoner.
Impact Sverige ingår, tillsammans med företagen Arena Personal och Arbetslivsresurs, i Arenakoncernen,
en nordisk koncern med tjänster som täcker hela HR-området.

När vi på Impact påbörjar en rekrytering fokuserar vi på vilken resurs kunden behöver för att klara de utmaningar som väntar och kunna nå de mål som ligger i framtiden. Rekryterarens förmåga att sätta sig in i organisationens kultur, utmaningar, vision, strategier och mål är viktiga faktorer för en framgångsrik rekrytering. Tillsammans med en väl beprövad rekryteringsprocess som stöd, utgör detta grunden i vårt konsultativa arbetssätt.

I vår rådgivande roll bidrar vi med alternativa perspektiv, vilket kan resultera i att kravprofilen ändras när nya frågeställningar hanteras. Impacts mål är att de rekryteringar vi utför ska tillföra kundens organisation den kompetens, erfarenhet och kapacitet som behövs för att lyfta organisationen ytterligare en nivå.

För att klara detta krävs att rekryteraren har personlig erfarenhet av ledarskap samt olika branscher och organisationer. Våra medarbetare har denna erfarenhet tillsammans med gedigen erfarenhet av rekrytering.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.