Impact Sverige rekryterar huvudsakligen chefer och specialister samt utför search av nyckelpersoner.

Impacts kunder får en flexibel partner med lång erfarenhet av personbedömning, ledarskap och organisationer. Vi på Impact ser till att ha kunskap och de insikter om organisationen och människan i företaget, som krävs för att genomföra framgångsrika rekryteringar.