Rekryteringsprocessen

Med en tillförlitlig process som stöd optimeras möjligheterna att hitta rätt kandidater. Varje rekrytering är unik och det är viktigt att processen anpassas efter era behov.

Rekryteringsprocessen kan bestå av:

 • Behovsanalys och kompetensprofil
  (Behövs extern rekrytering eller finns kompetensen internt? Vilken kompetens behövs egentligen?)
 •  Val av kanaler för eventuell annonsering och search
 •  Formulering av kravprofil och annons samt genomgång av personliga nätverk
 •  Mottagande av ansökningar med bekräftelse till kandidaterna
 •  Genomläsning av ansökningar och utgallring av tänkbara kandidater
 •  Telefonintervju och bokning av djupintervju
 •  Djupintervjuer (ca 2 timmar per kandidat)
 •  Urval och presentation av tänkbara kandidater (1-3 kandidater)
 •  Kunds intervju av slutkandidater
 •  Referenstagning av de kandidater som gått vidare
 •  Eventuell test (personlighetstester, anlagstester, etc.)
 •  Slutligt val i samråd mellan kund och rekryteringskonsult
 •  Kunds och slutkandidats överenskommelse om anställningsvillkor och anställningsavtal
 •  Löpande återkoppling till samtliga sökande i processen
 •  Uppföljning med kund och kandidat efter påbörjad tjänstgöring