Test och analysverktyg

Impact förespråkar tester vid rekryteringar av chefer och specialister. Testerna tydliggör egenskaper och förmågor som kan vara svåra att upptäcka i en rekryteringsintervju. Främst används testerna som diskussionsunderlag i rekryteringsprocessen, både mot kandidater och mot uppdragsgivare. Dessutom uppskattar många kandidater tester, då de kan bidra till att öka kandidaternas självinsikt och att fungera som verktyg för fortsatt personlig utveckling.

Testerna är många, så vi rådgör gärna om vad vi anser passar bäst just i den specifika situationen.

Impact kan genomföra de flesta tester som finns på marknaden idag. Grovt indelas de olika testerna i kapacitetstester (begåvning alternativt strategisk förmåga), personlighetstester och performancetester. Som standard använder vi oss av OPQ, MQ och Verify.

Impact har kompetens och kapacitet att genomföra följande tester som utförs av egen legitimerad psykolog:

Kapacitetstester  Verify, Ravens matriser, BasIQ, Matrigma, BKT (Bedömning av Kritiskt Tänkande), CPA (Careerpath Appreciation), WAIS-IV, ATS, Formlogik och Kodifiering

Personlighetstester OPQ (Occupational Personality Questionnaire), MQ (Motivation Questionnaire), Verify, HPI (Hogans Personlighetsinventorium), HDS (Hogans deskriptiva skalor), NEO PI-R, 16 PF (16 Personality Factors)

Nätverkandetester SPQ-Gold (Call Reluctance Questionnaire), LNQ (Leadership Network Questionnaire), RPM, MPQ (Meeting People Questionnaire), JSI (Job Seeking Index)

Performacebaserade tester    Wartegg, CWT (serialt färgordstest)

Teamtester  Belbin teamroller, DISC, MBTI (Myers Briggs TypeIndicator), FIRO-B