Rekrytering

Impact Sverige är en strategisk samarbetspartner som är specialiserad på rekrytering av chefer och specialister till nyckelpositioner på företag i både privat och offentlig sektor. Impact genomför även organisationsutveckling för att bistå företag i att uppnå optimala värden i sina organisationer.

På Impact finns kvalificerade seniorkonsulter med lång erfarenhet av konsultativ rekrytering till ledande befattningar. Impacts rekryteringskonsulter utför och ansvarar för hela rekryteringsprocessen, som anpassas efter kundernas behov.

I vårt samarbete tillför vi er organisation ytterligare kompetens utöver den som redan finns.