Systerföretag

Arbetslivsresurs

Arbetslivsresurs är en HR-partner inom organisationsutveckling, omställning och rehabilitering. Bolaget har varit en del av Arenakoncernen sedan 2011 och finns på cirka 40 orter i landet. Kunderna finns inom privata och offentliga företag och organisationer.

Arbetslivsresurs stödjer människan, organisationen och fackliga företrädare. Arbetslivsresurs är specialister på att utveckla människor utifrån beprövad metodik grundad på kunskap från de mest komplexa uppdragen. Årligen utvecklas tusentals personer att identifiera sina styrkor och möjligheter. Genom att utveckla människor utvecklar Arbetslivsresurs organisationer. Det ger resultat, både mänskliga och ekonomiska och bidrar till ett friskare arbetsliv.
Arbetslivsresurs stärker i medgång och stöttar i motgång.

Läs gärna mer om Arbetslivsresurs på www.arbetslivsresurs.se

 

Arena Personal

Arena Personal är experter på bemanning, men genomför också framgångsrikt rekryteringar av alla slag upp till mellanchefsnivå. Företaget startades 1994 vilket gör det till en av de mest erfarna aktörerna på den svenska marknaden.

Arena Personal är verksamma över hela landet och har rätt storlek för att leverera de mest komplexa volymuppdragen och är tillräckligt nära marknaden för att hitta unika kompetenser. Arena Personal arbetar proaktivt och nära kunderna för att hitta så pass flexibla lösningar att varje kund skall få den perfekta mixen av egen personal och inhyrda medarbetare. Arena Personals interna personal har arbetslivserfarenhet från den bransch de jobbar mot, vilket ger en god förståelse för kundens behov.
Arena Personal är ditt personliga bemanningsföretag.

Läs gärna mer om Arena Personal på www.arenapersonal.com